Padangų paieška Dealer Finder

Tinkamas vidinis slėgis

Jei jūsų automobilio padangose bus tinkamas oro slėgis, jos veiks efektyviausiai, ilgiau tarnaus ir padės taupyti degalus. Tinkamą oro slėgį originalios įrangos ar to paties dydžio padangoms nurodo transporto priemonės gamintojas, priekinėms ir galinėms padangoms gali būti reikalingas skirtingas slėgis. Pasikonsultuokite su Toyo platintoju ar pardavėju, jei jūsų automobilio padangoms pakeisti nebėra tokių pat matmenų padangų, kokios buvo originalioje įrangoje (O.E.).


Kur rasti informacijos apie teisingą slėgį (O.E.) padangose
 
Informaciją apie rekomenduojamą slėgį galite rasti ant vardinės plokštelės ar lipduko ant durų staktos, daiktadėžėje ar greta degalų bako dangtelio. Jei jūsų automobilyje nėra vardinės plokštelės, skaitykite automobilio instrukciją arba kreipkitės į savo transporto priemonės gamintoją, padangų gamintoją arba padangų pardavėją. Padangos vardinėje plokštelėje yra nurodyta didžiausia transporto priemonės keliamoji galia, oro slėgis šaltoje padangoje ir transporto priemonės gamintojo rekomenduojamas padangų dydis.
 

 
Padangų slėgio matuoklio naudojimas
 
Neįmanoma nustatyti, ar padangose yra mažas arba nepakankamas slėgis vien tik jas apžiūrėjus. Norėdami nustatyti padangų slėgį, visada naudokite tikslų padangų slėgio matuoklį.
 

 
Kada tikrinti padangų slėgį
 
Padangų slėgį ​​(įskaitant atsarginę padangą) tikrinkite bent kartą per mėnesį ir prieš kiekvieną ilgą kelionę. Padangas tikrinkite, kai jos šaltos (nuvažiavę mažiau kaip kilometrą). Jei turite nuvažiuoti daugiau nei kilometrą prieš tikrinant oro slėgį, išmatuokite ir užsirašykite nepakankamą oro slėgį kiekvienoje padangoje. Atvykę į techninės priežiūros dirbtuves, dar kartą išmatuokite kiekvienos padangos slėgį, ir jei slėgis padidėjo, pakoreguokite slėgį atitinkama verte. Pavyzdžiui, jei oro slėgis šaltoje padangoje turi būti 35 PSI, jis buvo 28 PSI, o dabar slėgis yra 33 PSI, šiltas padangas pripūskite iki 40 PSI ir vėl patikrinkite slėgį, kai padangos atvės.
 

 
Kaip padangose sumažėja slėgis?
 
Slėgis padangose mažėja natūraliai, vykstant skverbimosi procesui. Tempui, kuriuo padangų slėgis mažėja, gali turėti įtakos lauko temperatūros pokyčiai. Šie pokyčiai stipresni karštu oru. Paprastai padanga netenka vieno ar daugiau PSI per mėnesį šaltu oru ir šiek tiek daugiau karštu oru. Atminkite, kad nepakankamas padangų slėgis yra pagrindinė jų pažeidimo priežastis.
 

 
Kitos rekomendacijos
 
Niekada neišleiskite arba nemažinkite oro slėgio, kai padangos yra karštos. Tai normalu, kad važiuojant slėgis pakyla.
 
Patikrinkite, ar visi padangų ventiliai turi dangtelius su tarpikliais, saugančiais juos nuo purvo ir drėgmės. Kiekvieną kartą keisdami padangas pasirūpinkite, kad būtų įsuktas naujas ventilis.
 
Dėl nepakankamo padangų slėgio ar pernelyg didelės apkrovos padangos kaista ir dėl to gali būti pažeistos, o kartu gali būti pažeista ir transporto priemonė, žmonės gali patirti traumų arba žūti.